Cho Con Đến Với Gia Đình - Chánh Đức

Sáng tác: Minh Sơn

Thể loại: Nhạc Sinh Hoạt

Lượt nghe: 2,881

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Cho Con Đến Với Gia Đình

Sáng tác: Minh Sơn

Ba má ơi, cho con đến với gia đình ba má nghe
Cho con đến với gia đình ba má nghe
Đến với gia đình con chơi con học
Con reo đùa múa dưới bóng Đức Phật ba má nghe
Đến với gia đình con thay tâm tình
Noi gương Đức Phật bỏ tính nhác lười ba má nghe
Ba má ơi, cho con đến với gia đình ba má nghe
Cho con đến với gia đình ba má nghe
Đến với gia đình, con không hoang nghịch
Con không còn khóc lẫy không hờn ba má nghe
Đến với gia đình con chăm lo học
Con không làm nũng, không phá, không ồn ba má nghe
Ba má ơi, cho con đến với gia đình ba má nghe
Cho con đến với gia đình ba má nghe
Đến với gia đình con tin Đức Phật
Con thương người khó, thương kẻ cơ hàn ba má nghe
Đến với gia đình con theo anh chị
Nghe anh chị trưởng tin mến vui hòa ba má nghe, ba má nghe.

Thông tin ca sĩ: Chánh Đức

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.
Quảng cáo bởi Google