Cho Con Đến Với Gia Đình - Nhiều Ca Sĩ

Sáng tác: Minh Sơn

Thể loại: Nhạc Sinh Hoạt

Lượt nghe: 14,541

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Cho Con Đến Với Gia Đình

Sáng tác: Minh Sơn

Ba má ơi! Cho con đến với Gia Đình. Ba má nghe!
Cho con đến với Gia Đình. Ba má nghe!
Đến với Gia Đình, con chơi con học, con reo đùa múa dưới bóng Đức Phật. Ba má nghe!
Đến với Gia Đình con thay tâm tình, noi gương Đức Phật, bỏ tính nhác lười. Ba má nghe!

Ba má ơi! Cho con đến với Gia Đình. Ba má nghe!
Cho con đến với Gia Đình. Ba má nghe!
Đến với Gia Đình con không hoang nghịch, con không còn khóc, không lẫy không hờn. Ba má nghe!
Đến với Gia Đình con chăm lo học, con không làm nũng, không phá không ồn. Ba má nghe!

Ba má ơi! Cho con đến với Gia Đình. Ba má nghe!
Cho con đến với Gia Đình. Ba má nghe!
Đến với Gia Đình con tin Đức Phật, con thương người khó, thương kẻ cơ hàn. Ba má nghe!
Đến với Gia Đình con theo anh chị, nghe anh chị trưởng, tin mến vui hoà. Ba má nghe!

Ba má nghe!

Thông tin ca sĩ: Nhiều Ca Sĩ

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.