Ba Ngọn Nến Lung Linh - English version - Phương Thảo - Ngọc Lễ - Bé Na

Sáng tác: Phương Thảo - Ngọc Lễ

Thể loại: Nhạc Văn Nghệ

Lượt nghe: 8,566

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Ba Ngọn Nến Lung Linh - English version

Sáng tác: Phương Thảo - Ngọc Lễ

Dad's the light of gold
Mom's the light of blue
Baby's the light of rose
Three candle lights will shine
Hah hah hah hah hah
Shining a family
Family family
Giving the sun for days
Giving the happiness
Family family
It's hard to go away
So warm as coming home
Shining shining the ma’s the love
Shining shining the fa’s the love
Shining shining you and me
Shining shining our family

Dad's the light of gold
Mom’s the light of blue
Baby’s the light of rose
Three candle lights will shine
Ha ha ha ha ha
Shining a family
Family family
Giving the sun for days
Giving the happiness
Family family
Sharing up and down
Until the final day
Shining shining the ma’s the love
Shining shining the fa’s the love
Shining shining you and me
Shining shining our family.

Thông tin ca sĩ: Phương Thảo - Ngọc Lễ - Bé Na

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.