Ăn Cơm [karaoke] - Mỹ Dung - Hạnh Nguyên

Sáng tác: Võ Tá Hân - Thơ: Tuệ Kiên

Thể loại: Nhạc Karaoke

Lượt nghe: 1,795

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.




Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Ăn Cơm [karaoke]

Sáng tác: Võ Tá Hân - Thơ: Tuệ Kiên

Nâng bát cơm chay tịnh
Em cám ơn đệ huynh
Em cám ơn Thầy Tổ
Em cám ơn Gia đình

Nâng bát cơm chay tịnh
Em cám ơn mẹ cha
Em cám ơn Chư Phật
Em cám ơn chúng sanh

Thông tin ca sĩ: Mỹ Dung - Hạnh Nguyên

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.