Vang Lời Thệ Nguyện - Thủy Vy

Sáng tác: T. Quảng Mẫn

Thể loại:

Lượt nghe: 3,251

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Vang Lời Thệ Nguyện

Sáng tác: T. Quảng Mẫn

Chúm chím nụ cười xinh, tung tăng chim ca hát,
Nắng về bên hiên chùa, cùng bạn em vui đùa,
Vào lễ Phật tụng kinh, hương trầm bay tỏa ngát,
Theo tiếng mõ vang đều, em hòa tiếng nam mô.

Chúng sanh vô biên, con thề nguyện độ,
Phiền não vô tận, con thề nguyện đoạn,
Pháp môn vô lượng con thề nguyện học,
Phật đạo vô thường, con thề nguyện thành.

Thông tin ca sĩ: Thủy Vy

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.