Chú Vãng Sanh / Vãng Sanh Quyết Định Chân Ngôn - Cadillac

Sáng tác: Võ Tá Hân

Thể loại: Nhạc Phật Giáo

Lượt nghe: 210

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Chú Vãng Sanh / Vãng Sanh Quyết Định Chân Ngôn

Sáng tác: Võ Tá Hân

Bạt Nhứt Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sanh Tịnh Độ Đà-la-ni (Chú Vãng Sanh / Vãng Sanh Quyết Định Chân Ngôn)
_______________________

Nam-mô a di đa bà dạ
Ða tha dà đa dạ
Ða điệt dạ tha.
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa tỳ ca lan đế
A di rị đa, tỳ ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Thông tin ca sĩ: Cadillac

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.
Quảng cáo bởi Google